Uchwała Nr 268/2012 Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w sprawie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Uchwała Nr 268/2012
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 17 lipca 2012 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w sprawie realizacji projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 3a, pkt 5 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
z późn.zm.) w związku z realizacją projektu  „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1


Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariusz Wygnaniec – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  w Moszczanach do:

- podpisania i złożenia wniosku w ramach projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”
- podpisywania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do poprawnego złożenia wniosku, załączników i wymaganych oświadczeń związanych z realizacją projektu.

§ 2


Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia realizacji projektu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 

Wersje strony

Uchwała Nr 268/2012 Zarządu Powiatu Jarosławskiego (2021-03-05 02:39:55) przez admin


Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl